Algemene Voorwaarden Rosarium Lottum en Privacy Statement

Wanneer u een bestelling via de webwinkel heeft geplaatst en u heeft van ons een orderbevestiging ontvangen dan is er sprake van een koopovereenkomst.

U kunt uw bestelling kosteloos annuleren indien deze nog niet verzonden is.

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde termijn van 14 werkdagen om na ontvangst van uw bestelling, deze zonder opgaaf van redenen aan ons te retourneren.

Voorwaarde is dat wij de producten weer in goede staat ontvangen, waarna wij het factuurbedrag terugstorten.

De verzendkosten voor retourpakketten en het risico zijn voor uw rekening.

Als een bestelling eventueel zoek mocht raken dan ligt de verantwoordelijkheid bij PostNL

Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor een onjuiste bezorging indien uw ingevulde gegevens niet correct zijn.

De door ons geleverde rozen op kale wortel alsook in pot opgekweekt zijn allemaal door vakkundige mensen geselecteerd en klaargemaakt en worden soortecht geleverd.

Ze worden in uitstekende levensvatbare kwaliteit zorgvuldig verpakt zodat ze in goede conditie bij de klant aangeleverd worden.
Wij ervan uit gaan dat u zelf verantwoordelijk bent voor een juiste standplaats, plantwijze, bemesting en voldoende water.
Wij kunnen niet instaan voor ondeskundige verzorging na ontvangst van uw rozen.

Bij opvolgen van de plantinstructies zal groei en bloei van de rozen geen enkel probleem zijn, mits de bijgeleverde plantinstructies goed opgevolgd worden.

Claims tgv het niet opvolgen van de plantinstructies zijn uitgesloten van garantie , evenals schade ontstaan door vorst, te veel of te weinig water,

slechte bodemgesteldheid, verkeerde bemesting, aantasting door schadelijke insecten, dieren, schimmelinfecties, ondeskundig gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Mocht na ontvangst van de rozen  iets op eniger wijze niet aan  uw verwachtingen voldoen dan vragen wij u dit zo snel mogelijk aan ons kenbaar te maken ( binnen vijf dagen )

Tevens kunt u geen aanspraak maken op garantie indien er sprake is van extreme weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld extreme hoge- of lage temperaturen en regenval.

Een offerte of aanbieding geldt zolang de voorraad strekt, al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Alle prijzen en teksten zijn onder voorbehoud van fouten. Wij streven er naar om uw bestelling binnen 5 werkdagen uit te leveren.

Mocht een artikel uitverkocht zijn of niet direct leverbaar, dan nemen wij contact met u op voor een goed alternatief. U heeft de vrijheid hier niet mee akkoord te gaan en uw bestelling te annuleren.

Wij accepteren contante betalingen bij afhalen en vooruitbetalingen via bank of giro.

Bij vooruitbetaling via bank of giro ontvangt u zodra wij uw bestelling hebben ontvangen per email een orderbevestiging inclusief factuur. Zodra wij uw betaling ontvangen hebben krijgt u van ons wederom een email waarin staat wanneer uw bestelling verzonden wordt.

Indien u uw bestelling bij Rosarium Lottum komt ophalen kunt u contant of middels PIN betalen.

Privacy Statement
Ongetwijfeld heeft u al eens gehoord over de Algemene Verordering Gegevensbescherming AVG.
Simpel gezegd zorgt deze nieuwe Europese privacywet ervoor dat uw gegevens per 25 Mei 2018 nog beter worden beschermd. Uiteraard gaan wij in deze ontwikkelingen mee en daarom hebben wij ons privacy-beleid daar waar nodig aangepast aan deze wetgeving. Een uitgebreide versie treft u aan in onze Privacyverklaring welke een onderdeel uitmaakt van onze Algemene voorwaarden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rosarium Lottum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij delen alleen adresgegevens met externe partijen zoals transporteurs om onze operationele activiteiten mogelijk te maken, of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rosariumlottum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rosarium Lottum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rosarium Lottum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar voor bestellingen. Voor de nieuwsbrief is dit totdat u aangeeft deze niet meer te willen ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rosarium Lottum verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rosarium Lottum gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
zie voor een toelichting over cookies https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rosariumlottum.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rosarium Lottum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@rosariumlottum.nl